• Eftergymnasial utbildningsform som är styrd av arbetslivets behov av kompetens.
 • Utbildningar inom flera olika områden och som finns i hela landet.
 • Utbildningarna sker i nära samarbete med arbetslivet och varvar oftast teori med praktiska kursmoment, så kallad LIA.
 • Utbildningarna är CSN-berättigade och oftast avgiftsfria.
 • Utbildningarna bedrivs av en utbildningsanordnare, som kan vara antingen ett privat företag eller en offentlig aktör, till exempel en kommun.
 • Ansökan sker hos respektive utbildningsanordnare.
 • Yrkeshögskolepoäng (Yhp) och högskolepoäng (Hp) är olika saker och är inte direkt översättningsbara. Hör med respektive skola hur du eventuellt kan tillgodoräkna dig poäng.
 • Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar utbildningar och utövar tillsyn. Studerande som upplever brister i en utbildnings kvalitet kan vända sig till myndigheten.

Yrkeshögskolans kärnvärden

 • Arbetslivsdriven 
  Yrkeshögskolan tar sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna.
 • Skräddarsydd 
  Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till en tydlig och aktuell yrkesroll.
 • Målinriktad
  Arbetsliv anordnare och studerande är motiverade och har tydligt fokus på matchningsmålet. Yrkeshögskolans målinriktade arbetssätt märks också genom LIA (lärande i arbete), där studerande kan utveckla praktiska färdigheter i skarpt läge på en relevant arbetsplats.
 
Sofie (till höger) är en av våra studerande i Piteå