Patric: Jag sökte efter att få utvecklas

”Jag sökte efter att få utvecklas och såg distansstudier som en utmaning, eftersom jag vet att jag är dålig på att planera och har lätt att skjuta upp saker.

Jag hade önskat fler träffar men det fungerar bra med Creandos koncept och upplägg på utbildningen.

Nu har jag fått anställning hos Söderhamn Nära, när jag slutfört utbildningen.”