Korta utbildningar

Yrkeshögskolan satsar på korta utbildningar för spetsutbildning. Creando har under 2020/2021 blivit beviljade tre korta utbildningar för att tillgodose marknadens behov inom området industri. Det ger möjlighet för industrin och den enskilde att få utbildning utan att belasta den egna budgeten och genom distansupplägget går det att kombinera med arbete.

Torkare på pappers- och kartongmaskiner
6 veckors studier – 30 yhp

Automationsteknik för processoperatörer och drifttekniker
14 veckors studier – 70 yhp

Processoperatör grund 
19 veckors studier – 95 yhp

  • är avgiftsfri, går på distans och berättigar till CSN-stöd. Det enda som kostar är kurslitteraturen.
  • sker med hjälp av vår lärplattform där du kan kommunicera med lärare och andra studerande.
  • är upplagd så att du kan lära dig i din egen takt

 

 

korta kurser