Vi kompetensförsörjer processindustrin

Yrkeshögskolan

Drifttekniker – Processoperatör

Yrkeshögskoleutbildning 2 år Distans

Informationsfilm om utbildningen till Drifttekniker – Processoperatör.

Industrin behöver dig. Och du behöver oss.

Industrins behov av Drifttekniker – Processoperatörer är stort. När du studerar hos oss utbildas du av lärare som har nära samarbete med industrin. Vi gör det vi är bäst på även för dig – ser till att du får en bra utbildning som leder till jobb. Vår egen kurslitteratur och vårt unika upplägg ger resultat.

Gör slag i saken. Börja studera. Pappers- och massaindustrin, kemiska industrin och kraft- och värmeindustrin söker personal, nu även industrin för batteritillverkning. 

Examen efter avslutade studier får du en Yrkeshögskoleexamen. Omkring nio av tio av våra studerande blir examinerade och får jobb. 

Ett bra jobb som Drifttekniker – Processoperatör väntar. Du får heltidsanställning, vet ditt schema långt i förväg och får ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Genom att arbeta i skift kan du förena familj, fritidsintressen och resor med möjligheter att utvecklas i arbetet.

Yrkesrollen. Tillsammans med dina kollegor i skiftlaget arbetar du som Drifttekniker – Processoperatör med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla så väl process som produkt. Ditt arbete sker ofta från ett kontrollrum med hjälp av datoriserade övervakningssystem. Det är ditt ansvar att produktionen sker effektivt och håller hög kvalitet. Ett annan viktig del i arbetet är att lösa akuta störningar som uppstår i produktionen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och hur många personer som ingår i ditt arbetslag. Arbetsuppgifter som förekommer inom de flesta områden är processövervakning och processtyrning, förebyggande underhåll, lösa akuta produktionsstörningar, produktkontroll och provtagning. Det ingår även att kontrollera belastningar på inre och yttre miljö och att ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete.

Utbildning på distans. Varje ny delkurs börjar med en introduktionsvecka då du studerar med klasskompisar på din valda studieort. Första året är det sju introduktionsveckor och år två tre veckor.  Resterande tid är du hos arbetsgivare på LIA eller studiebesök och majoriteten av tiden studerar du på din hemort.

Utbildningsstart 19 augusti 2024

Har du frågor? 
Kontakta Tomas  
076-677 19 41, tomas@creando.se 

Yrkeshögskola vad innebär det?


Vi finns med utbildningsinformation på följande sidor:

Yrkeshögskoleguiden

Yrkeshögskolan


Rulla till toppen