Företagskurser

Kurser vi kan genomföra hos er

”Det där skulle ju passa oss också!”

är det vi vanligtvis hör.

Bland våra yrkeshögskoleämnen finns många kurser som också passar att genomföra som internutbildning hos Industrin. Innehållet är genomtänkt, nivåerna godkända av Industrin själva och medlen för lärande många. Sammantaget ger det er utbildning som är enkel att anpassa med hög kvalitet.

Här följer några exempel:

EnergiteknikKunskap om pannor och energigenererande anläggningar
Massa och papperKunskap om ved som fiberråvara, hur man får fram fibrer ur ved och tillverkar papper och kartong. Kunskap om viktiga produktegenskaper och hur produkterna konverteras.
ProcessteknikKunskap om hur pumpar, fläktar och ventiler fungerar. Förståelse för vad kemiska reaktioner är och hur man beräknar råvarubehov och mängd producerad produkt. Förståelse för moment som omrörning, torkning och filtrering. Det ingår också kunskap om enzymatiska och mikrobiologiska processer, miljöproblem, miljölagstiftning och hur man minimerar utsläpp.
Processtekniskt arbeteKunskap om grunderna i att arbeta i en processindustri och i skift. Kunskap om att arbetar i projekt och hur människor fungerar tillsammans. I kursen ingår också en introduktion i de matematiska beräkningar, arbetsmiljölagstiftning och grunderna i förbättringsarbete. Introduktion att arbeta med MS Word och Powerpoint.
ProcesstyrningKursen ska ge kunskap om styr- och reglertekniska system, kvalitet och samarbetet med produktionsplanering, marknadsavdelning och teknisk kundservice. Den ger färdigheter att analysera komplexa reglertekniska situationer och förutsäga hur ändringar kommer att påverka en reglerkrets. Kursen ger också kunskapsmässiga underlag för att analysera ekonomiska förhållanden, utveckla produktionen mot ökad lönsamhet och samarbeta med andra i projekt för investering eller kvalitetsutveckling.
Produktion och distribution av värmeKunskap om att optimera en förbränning, göra beräkningar på energiinnehåll i ånga och kondensat, hur system för fjärrvärme och fjärrkyla är uppbyggda.
Produktion och distribution Kemisk industriKunskap om olika typer av kemiska ämnen som förekommer både i råolja och i biobaserade råvaror och om olika typer av kemiska reaktioner. Kunskap om hur destillation, absorption och extraktion fungerar och vilka olika delprocesser som finns i ett raffinaderi.
UnderhållsteknikKursen ger kunskap om hur man arbetar för ökad tillgänglighet och ständiga förbättringar, hur drift- och underhållsorganisationerna samarbetar och om rondering och tillståndskontroll. Kunskap om lager, smörjning, korrosion och olika materialegenskaper.
Från stock till papper och kartongI kursen ingår: Verkningsgrader -TAK, Ved – trädets uppbyggnad, olika vedslag, barkning och flisning, Kemisk massa – kokning, blekning, sodapannan, Mekanisk massa TMP, CTMP, GW, Papperstillverkning – hur papper bildas, hur egenskaper formas, Mäldberedning – kemikalier, fyllmedel, fiberbearbetning, Pappers-/kartongmaskiner – viraparti, press, tork och ytbehandling, Produkt, produktion och egenskaper – varför bruk är olika
Rulla till toppen