Internutbilda nu

Morgondagens kompetensförsörjning börjar idag

Rekryteringsbehovet är stort – kraven på nya utbildningslösningar uppenbara

I takt med att världen förändras så sker även en förändring vad gäller behovet av utbildning. Från att inom industrin ha handlat om externa kurstillfällen på ett par dagar, skilt från det vardagliga arbetet har behoven gällande integrerat lärande ökat från företagens sida. Utbildningsarenan kommer att se annorlunda ut ju längre fram i tiden vi kommer. De medarbetare vi utbildar, vare sig om de kommer från en annan karriärbana eller har befunnit sig inom industrin sedan tidigare, ska både för sin egen och för företagens skull snabbt kunna komma in i produktionen i sitt arbete. 

Inom Creando har genom åren utvecklat såväl tekniklösningar som metodik för att hantera ett integrerat lärande väl anpassat till de nya sätten att lära. Uttrycket Hållbarhet är väsentligt inom många områden, också utbildning och kompetensförsörjning.

Hållbart lärande – hållbara utbildningslösningar – helt enkelt. 

Creando jobbar för att vi inte ska behövas och vi ser utbildningsarenan kanske lite annorlunda

  • Företagen själva behöver äga sin kompetensförsörjning, själva kunna välja vilka teoretiska leverantörer de använder samt behålla såväl som kunna uppdatera de innehåll de betalat för. 
  • Lärandet och utbildningstillfällena behöver integreras i det vardagliga arbetet istället för att ske via externa punktinsatser.
  • Pedagogiken behöver följa sättet människor idag lär på med korta upplysande avsnitt som handlar om en särskild sak.
  • Industrin är bra på att förebygga problem vilket minskar möjligheterna till erfarenhetslärande vilket innebär att vi behöver skapa lärande på fingerade problem.
  • Den tekniska plattformen för lärande behöver vara enkel för att fler medarbetare ska kunna skapa kurser och kursavsnitt löpande.
  • Metodiken för kompetensförsörjningen behöver vara logisk och systematisk för att lätta kunna byggas på och förändras.
  • Företagen behöver ha en övergripande såväl som detaljerad, personlig information om företagets kompetensprofiler på en mer kompletterande nivå utöver licenser och behörigheter.

Vi har helheten som sparar värdefull tid för er.

Inom Creando har vi teoretisk kunskap, metodik och teknik för att ni snabbt ska kunna komma igång med er interna kompetensförsörjning, eller som en kund så fint formulerade det;

”det bästa med er är att ni kan både industri OCH kompetensförsörjning”

Varför inte boka oss för nästa ledningsmöte där vi kan berätta mer om framtidens kompetensförsörjning?

Artikel morgondagens kompetensförsörjning

Rulla till toppen