Vi kompetensförsörjer processindustrin

Internutbildning

Morgondagens kompetensförsörjning börjar idag

Creando har genom åren utvecklat såväl tekniklösningar som metodik för att hantera ett integrerat lärande väl anpassat till de nya sätten att lära. Uttrycket Hållbarhet är väsentligt inom många områden, också utbildning och kompetensförsörjning.

Hållbart lärande – hållbara utbildningslösningar – helt enkelt. 

  • Företagen själva behöver äga sin kompetensförsörjning, själva kunna välja vilka teoretiska leverantörer de använder samt behålla såväl som kunna uppdatera de innehåll de betalat för. 
  • Lärandet och utbildningstillfällena behöver integreras i det vardagliga arbetet istället för att ske via externa punktinsatser.
  • Pedagogiken behöver följa sättet människor idag lär på med korta upplysande avsnitt som handlar om en särskild sak.
  • Industrin är bra på att förebygga problem vilket minskar möjligheterna till erfarenhetslärande vilket innebär att vi behöver skapa lärande på fingerade problem.
  • Den tekniska plattformen för lärande behöver vara enkel för att fler medarbetare ska kunna skapa kurser och kursavsnitt löpande.
  • Metodiken för kompetensförsörjningen behöver vara logisk och systematisk för att lätta kunna byggas på och förändras.
  • Företagen behöver ha en övergripande såväl som detaljerad, personlig information om företagets kompetensprofiler på en mer kompletterande nivå utöver licenser och behörigheter.
Verktyg för integrerat lärande

Ett integrerat lärande innebär att utbildning sker som en naturligt del av vardagen. Bland dessa pedagogiskt lösningar återfinns något som passar för stor och liten organisation och de bygger på användare, de är därför lämpliga lösningar även om er organisation innehåller få anställda eller som stordriftslösning med flera tusen över hela världen.

Vi har helheten som sparar värdefull tid för er.

Inom Creando har vi teoretisk kunskap, metodik och teknik för att ni snabbt ska kunna komma igång med er interna kompetensförsörjning, eller som en kund så fint formulerade det;

”det bästa med er är att ni kan både industri OCH kompetensförsörjning”

Varför inte boka oss för nästa ledningsmöte där vi kan berätta mer om framtidens kompetensförsörjning?

Artikel morgondagens kompetensförsörjning

Rulla till toppen