Vi kompetensförsörjer processindustrin

GDPR

Creando AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår under en webbplats som administreras av Creando AB. 

Creando AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 


Personuppgifter vi samlar in 

Creando AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, t ex BisNode, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Creando AB registrerar personuppgifter i samband med: 

 • När du anmäler dig till en tjänst som erbjuds via de olika tjänster som Creando AB erbjuder, t ex prenumeration på nyhetsbrev eller anmälan till utbildningar. 
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen. 
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier. 
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. 

Insamling med samtycke 

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för att användas enligt punkterna nedan (under ”Hur vi använder insamlad information”). 


Hur vi använder insamlad information 

Creando AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Creando AB 
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev 
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar 
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster. Detta identifierar dock ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå 
 • För att genom analys av besökares beteende (på övergripande nivå) på våra webbplatser, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. 
 • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till detta 
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Creando AB genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används 
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer 

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Creando AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. 

Det finns biträdesavtal upprättade mellan Creando AB och alla våra samarbetspartners vad gäller personuppgifter. 


Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till Creando AB ger du din tillåtelse till att Creando AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar Creando AB främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. 

Om Creando AB använder sig av intresseavvägning som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Så här kontaktar du oss” här nedan. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Creando AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 (tre) år. 

Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 


Dina rättigheter och val 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Creando AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. 

Du kan även närsomhelst kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Så här kontaktar du oss” här nedan). 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se). 

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.  

Du kan även, en gång per år (kostnadsfritt), erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag. För kontaktuppgifter, se ”Så här kontaktar du oss” här nedan. 


Länkar till andra webbplatser 

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Creando AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 


Så här kontaktar du oss 

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via info@creando.se. Här hittar du våra kontaktuppgifter >>>

Rulla till toppen