Om oss

Det lilla utbildningsföretaget

Sedan starten 2007 har vi hållit fast vid vår idé att leverera bra utbildningar till industrin, på industrins villkor och utifrån industrins behov. I takt med att våra kunders förutsättningar förändras, förändras också våra utbildningsmetoder och innehåll. Något vi däremot aldrig tummar på är att utbildningen ska vara relevant, effektiv och av hög kvalitet.  

Drivkraften hos våra medarbetare är viljan att utveckla och skapa. Vi älskar helt enkelt att utveckla utbildningsmaterial, organisera utbildningar och hjälpa studerande och kursdeltagare till nya insikter, färdigheter och kunskaper.  

Genom våra utbildningar skapas förutsättningar för industrins medarbetare att öka sina kunskaper och färdigheter så att företagen blir mer effektiva och lönsamma. Förståelse och insikter skapar också förutsättningar för ökad trivsel och större engagemang i arbetetDet tjänar alla på.  

Välkommen till Creando! 

Maria

Maria Kalén är vår verksamhetschef och den som håller ordning inte enbart på alla externa uppdrag utan också på oss övriga. Hon har många års uppskattad erfarenhet från utbildningsvärlden och Yrkeshögskolan och är också engagerad i Yrkeshögskoleförbundet. En ocean av kunskap finns att ösa ur inom många områden och hon finns geografiskt i Härnösand. Golf, barnbarn och lätt förvirrade kollegor håller henne alert och vi gissar att hon därmed kommer att vara mycket pigg länge.

mail: maria(at)creando.se
telefon: 072-092 02 31

Bosse

Bosse Smeder är ägare och grundare av Creando. Han har många års erfarenhet av att utbilda inom industrin och har samlat på sig ett digert lager av författad kurslitteratur. Det är Bosse som ligger bakom många av de genialiska metoder vi använder både inom yrkeshögskolan och inom övriga uppdrag inom industrin. Bosse är nybliven Västeråsbo men Hälsingland har han i rötterna. På trivsellistan står matlagning och hittar man honom ingen annanstans står han nog med näsan i grytan.

mail: bo(at)creando.se
telefon: 070-662 93 82

Tomas

Tomas Nordlund är inte bara utbildningsledare och LIA-ansvarig utan också vår sociala begåvning och den som hänger mest på teams och i telefonen. Det är till honom alla ringer som behöver prata om högt och lågt inom allt som hör livet, studerande och LIA till (och hockey). Vi kallar honom emellanåt för vår egen Dr Phil och hans styrka är medmänskligheten och värmen. Tomas är ytterligare en medarbetare i Härnösand som vi kan hitta på golfbanan eller bärandes på barnbarnet.

mail: tomas(at)creando.se
telefon: 076-677 19 41

Verksamhet ur medarbetarperspektiv

Vår verksamhet består av dels leveranser till våra kunder inom industrin med fokus på kompetensförsörjning och anpassad utbildning, dels service och undervisning till de studerande i yrkeshögskoleutbildningen. Vi har vårt hjärta i individers och organisationers tillväxt där vi är flexibla och anpassar oss till de olika förutsättningarna som presenteras. Vi är snabba och beslut fattas ofta direkt i personalgruppen. Vi är informella och arbetar med flera saker samtidigt och tycker oss ha hittat modellen för att få en distansorganisation att fungera. Det finns gott om variation i arbetsuppgifter och vi arbetar alltid med ett fokus på förbättringsarbete.


Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och har idag hälften kvinnor i vår yrkeshögskoleutbildning och ser det som självklart att balanserat blir bäst. Representation av jämn könsfördelning återfinns i ledning såväl som hos undervisande personal.

Geografiskt område

Vi har hela Sverige som arbetsplats, från norr till söder. Våra studieorter där vi har samlingsveckor för vår Yrkeshögskola idag är Sundsvall, Västerås och Piteå. Som medarbetare i Creando kan en bo i stort sett vartsomhelst i Sverige.

Vi har idag medarbetare som arbetar från Sundsvall, Härnösand och Västerås.

Arbetsmiljö och personalvård

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag och arbetar i enlighet med ISO 9001:2015. Naturligtvis ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete det interna kvalitetsarbetet. Tonvikt avseende arbetsmiljörisker och det vi särskilt undersöker är de som är förenade med utbildning och distansarbete, dvs belastningsrelaterad ohälsa. Vi har en övergripande solidarisk syn på löneutveckling och incitamentssystem där individuell löneutveckling är avtalsenlig och fokus istället förläggs till att skapa tillsammans. Det vi alla genererar i form av resultat ska också komma personalen till del, är den devis vi verkar efter. Vi tror inte vi är en organisation som passar särskilt bra om en önskar en individuell karriär och löneutveckling.

I Bolaget sker medarbetarsamtal årligen med kompetensutvecklingsplanering och målhantering. I medarbetarsamtalen sker också individuella belastningsbedömningar. Vi har också en friskvårdspolicy och ser givetvis positivt på motion och rörelse.

Arbeta hos oss

För att vara medarbetare och trivas med vår distansmiljö krävs ett stort mått av initiativtagande och självständighet. Det kan många gånger vara utmanande att arbeta med kollegorna utom räckhåll. Vi har dock bra tekniska lösningar som gör att vi arbetar mycket i team och just teamutvecklingen är ständigt i fokus hos oss. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och en mycket vig verksamhet. Det är fördelar när det kommer till snabba förändringar men ibland jobbigt om en är van stordrift och större organisationer.

För att trivas riktigt bra hos oss behöver man kunna hantera många olika typer av människor och perspektiv. Det är också viktigt att kunna hantera flera parallella produktionsprocesser samt kunna planera, prioritera och stämma av sitt eget arbete enligt givna rutiner. Det krävs också förmåga till en form av ”växling” mellan övergripande vyer och detaljarbete. Att vara datatekniskt lagd och kunna förstå tekniska lösningar samt hantera office-programmen är en stor fördel.

Rulla till toppen