Vi kompetensförsörjer processindustrin

Det lilla utbildningsföretaget

Sedan starten 2007 har vi hållit fast vid vår idé att leverera bra utbildningar till industrin, på industrins villkor och utifrån industrins behov. Utbildningen ska vara relevant, effektiv och av hög kvalitet.  

Drivkraften hos våra medarbetare är viljan att utveckla och skapa utbildningsmaterial, organisera utbildningar och hjälpa studerande och kursdeltagare till nya insikter, färdigheter och kunskaper. Förståelse och insikter skapar också förutsättningar för ökad trivsel och större engagemang i arbetetDet tjänar alla på.    

Välkommen till Creando! 

Maria

Maria Kalén är vår verksamhetschef och den som håller ordning på alla uppdrag. Hon har många års uppskattad erfarenhet från utbildningsvärlden och Yrkeshögskolan och är också engagerad i Yrkeshögskoleförbundet. En ocean av kunskap finns att ösa ur inom många områden och hon finns geografiskt i Härnösand. Golf och barnbarn håller henne alert.

mail: maria(at)creando.se
telefon: 072-092 02 31

Bosse

Bosse Smeder är ägare och grundare av Creando. Han har många års erfarenhet av att utbilda inom industrin och har samlat på sig ett digert lager av författad kurslitteratur. Det är Bosse som ligger bakom många av de genialiska metoder vi använder både inom yrkeshögskolan och inom övriga uppdrag inom industrin. Bosse bor i Västerås men har sina rötter i Hälsingland. På trivsellistan står matlagning och han står gärna med näsan över grytorna.

mail: bo(at)creando.se
telefon: 070-662 93 82

Tomas

Tomas Nordlund är inte bara utbildningsledare och LIA-ansvarig utan också vår sociala begåvning. Det är till honom alla studerande ringer som behöver prata om både utbildningen och det privata livspusslet. Tomas är den som i första hand har kontakt med våra medverkande företag och som åker runt och besöker studerande under LIA. Tomas är ytterligare en medarbetare i Härnösand som vi kan hitta på golfbanan eller tillsammans med barnbarnet.

mail: tomas(at)creando.se
telefon: 076-677 19 41

Malin

Malin Bäckström är utbildare och den som har erfarenhet från processindustrin där hon arbetat i flera år. Malin är den som kan dela med sig till våra studerande om hur teorin fungerar i praktiken. Hon är den som står för sång och musik hos oss i personalen. Malin kan ta sig fram både på motorcykel och snöskoter och kan tillreda goda middagar på egenfångad fisk.

mail: malin(at)creando.se
telefon: 070-640 69 61

Catrin

Catrin Axén arbetar som projektledare och utbildare mot våra företagskunder. Hon har mångårig erfarenhet ifrån pappersindustrin, som processingenjör men även andra tjänster där hon jobbat med bland annat de mjuka frågorna. Med sin positiva energi hjälper hon gärna till att hitta lösningar för just ert företag. Sin fritid tillbringar hon gärna med familjen där hennes två döttrar står i fokus. Catrin älskar också att jobba med sina händer och få vara kreativ med tillexempel virkning och hobbyodling.

mail: catrin(at)creando.se
telefon: 072-092 02 37

Jennie

Jennie Hedqvist är marknadsförare på Creando. Innan hon kom till oss har hon arbetat flera år inom industrin med både fjärrvärme och produktion inom pappers- och massa. Jennie får oss att synas utåt och sköter bland annat om våra sociala medier, hemsidan och annonsering. Hon bor med sin familj i Hudiksvall i Hälsingland. På fritiden är hon gärna ute i skog och mark för att plocka svamp, vandra, campa eller bara ladda batterierna vid en stilla skogstjärn.

mail: jennie(at)creando.se
telefon: 072-092 02 33

Verksamhet ur medarbetarperspektiv

Vår verksamhet består av dels leveranser till våra kunder inom industrin med fokus på kompetensförsörjning och anpassad utbildning, dels service och undervisning till de studerande i yrkeshögskoleutbildningen. Vi har vårt hjärta i individers och organisationers tillväxt där vi är flexibla och anpassar oss till de olika förutsättningarna som presenteras. Vi är snabba och beslut fattas ofta direkt i personalgruppen. Vi är informella och arbetar med flera saker samtidigt och tycker oss ha hittat modellen för att få en distansorganisation att fungera. Det finns gott om variation i arbetsuppgifter och vi arbetar alltid med ett fokus på förbättringsarbete.


Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och uppnår oftast det i vår yrkeshögskoleutbildning och ser det som självklart att balanserat blir bäst. Representation av jämn könsfördelning är också ett mål för ledningen såväl som hos undervisande personal.

Geografiskt område

Vi har hela Sverige som arbetsplats, från norr till söder. Våra samlingsorter för yrkeshögskolan finns på flera orter, se ansökan. Som medarbetare i Creando kan man bo i stort sett vartsomhelst i Sverige.

Arbeta hos oss

För att vara medarbetare och trivas med vår distansmiljö krävs ett stort mått av initiativtagande och självständighet. Det kan många gånger vara utmanande att arbeta med kollegorna utom räckhåll. Vi har dock bra tekniska lösningar som gör att vi arbetar mycket i team och just teamutvecklingen är ständigt i fokus hos oss. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar och en mycket vig verksamhet. Det är fördelar när det kommer till snabba förändringar men ibland jobbigt om en är van stordrift och större organisationer.

För att trivas riktigt bra hos oss behöver man kunna hantera många olika typer av människor och perspektiv. Det är också viktigt att kunna hantera flera parallella produktionsprocesser samt kunna planera, prioritera och stämma av sitt eget arbete enligt givna rutiner. Det krävs också förmåga till en form av ”växling” mellan övergripande vyer och detaljarbete. Att vara datatekniskt lagd och kunna förstå tekniska lösningar samt hantera office-programmen är en stor fördel.

Arbetsmiljö och personalvård

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag och arbetar i enlighet med ISO 9001:2015. Naturligtvis ingår ett systematiskt arbetsmiljöarbete det interna kvalitetsarbetet. Tonvikt avseende arbetsmiljörisker och det vi särskilt undersöker är de som är förenade med utbildning och distansarbete, dvs belastningsrelaterad ohälsa. Vi har en övergripande solidarisk syn på löneutveckling och incitamentssystem där individuell löneutveckling är avtalsenlig och fokus istället förläggs till att skapa tillsammans. Det vi alla genererar i form av resultat ska också komma personalen till del, är den devis vi verkar efter.

I företaget sker medarbetarsamtal årligen med kompetensutvecklingsplanering och målhantering. I medarbetarsamtalen sker också individuella belastningsbedömningar. Vi har också en friskvårdspolicy och ser givetvis positivt på motion och rörelse.

Rulla till toppen