Vi kompetensförsörjer processindustrin

I utbildningen till Drifttekniker – Processoperatör ingår en vecka med laborationer. I år har vi varit i Härnösands Energitekniska Aréna/HETA. I utvärderingen kan man läsa ”Jag har lärt mig mycket, bra att få testa hur saker fungerar i verkligheten”

Rulla till toppen