Vi kompetensförsörjer processindustrin

Försäljningen av laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) ökar. Det senaste året med hela 56%. En ökad försäljning av laddbara bilar innebär ett större behov av batterier. Från att varit aktuella i främst personbilar och fordon i gruvor, börjar de nu komma även för tunga landsvägstransporter och i bussar, vilket ökar batteribehovet ytterligare.

I dagsläget byggs det – eller planeras för att byggas – 38 stora nya batterifabriker i Europa, varav flera i Sverige. De kommer att behöva kompetent arbetskraft. Men hittills har vi bara sett början – batteribehovet kommer att öka ännu mer framöver, allteftersom batterier blir aktuella inom nya områden. Två områden som diskuteras är:

Arbetsfordon i stadsmiljö, där man vill minska buller och avgaser.

För lagring av elenergi i elnätet, så att man kan använda mer vind- och solel utan att riskera elbrist när vädret inte är gynnsamt.

Som utbildad inom batteritillverkning har du en ljus framtid!

Vi har batteritillverkning som valbar kurs i vår utbildning till Drifttekniker – Processoperatör, ansök idag!

Rulla till toppen