Vi kompetensförsörjer processindustrin

Vi har anställt många (främst operatörer) som gått via Creando och vi har också strategiskt valt att prioritera studenter från Creando vad gäller LIA-platser och sommarjobb.

Fredrik, Holmen Iggesund

Vad gör en Drifttekniker – Processoperatör inom ert företag?

Som processoperatör sköter man driften inom produktionen tillsammans med sina kollegor och detta innebär övervakning i manöverrummen, delta i möten, vara behjälplig till produktionstekniker och produktions-/processingenjörer, kompetensutbilda ny och befintlig personal mm.

Vilka karriärvägar finns?

Vanligast är att börja sin anställning på Holmen Iggesund via vikariat eller genom sommarjobb, där vi tar in runt 100-120 personer varje år. En annan vanlig väg till anställning hos oss är via sin LIA (Lärande i arbete)-praktik, exjobb mm. och där har vi olika utbildningar som vi prioriterar, (Creando är en av dessa). Utöver detta så kan man så klart få en anställning via att söka på de annonser vi har ut då vi rekryterar olika befattningar mest hela tiden.

Hur ser ert anställningsbehov ut inom de närmaste åren?

Vi kommer ha rätt stora behov kommande åren pga pensioner och främst inom ingenjörer och specifikt inom automation som är en bristkompetens i hela landet. Operatörer kommer vi också att ha ett visst behov av kommande år.

Hur arbetar ni med mångfald/jämställdhet?

Vi arbetar aktivt med mångfald/jämställdhet genom exempelvis ingenjörsdagar för kvinnor där kvinnor kan prova på/lära sig vad ingenjörsyrket innebär. Vi har också en strategi att inför kommande sommarjobb ha 50% kvinnor och 50 män. Ett annat exempel är att vi kör kompetensbaserad rekrytering som ska främja fördomsfri rekrytering. Detta är några av de exempel som finns men detta arbete pågår och utvecklas hela tiden.

Har ni anställt någon som gått vår utbildning, i så fall motsvarar personens kunskaper ert behov?

Vi har anställt många (främst operatörer) som gått via Creando och vi har också strategiskt valt att prioritera studenter från Creando vad gäller LIA-platser och sommarjobb.

Rulla till toppen