Vi kompetensförsörjer processindustrin

Myndigheten har granskat vår Yrkeshögskola, vilken bestod av en djup och bred genomlysning av verksamheten med tonvikt på totalt sju områden och 11 bedömningsområden.

”Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet”

Det är ett lagarbete så därför bugar vi, bockar, niger och tackar varmt och innerligt våra studerande och vår eminenta ledningsgrupp och inte minst en fantastiskt kompetent personalstab – ni gör alla ett stortartat arbete och det är allas våra bidrag som gör utbildningen till vad den är.

Det som gåtts igenom under granskningen är;

 1. Ledningsgruppens ledamöter
 2. Arbetslivsanknytning
 3. Ledningsgruppens arbete
 4. Ledningsgruppen och kvalitetsarbete
 5. Lärande
 6. Undervisande personal
 7. Samverkan med LIA-platser
 8. LIA som en del av utbildningen
 9. LIA-handledningens kvalitet
 10. Kvalitetsarbete
 11. Värdegrund
Rulla till toppen