Vi kompetensförsörjer processindustrin

Month: mars 2021

Myndighetens bedömning av oss – Hög kvalitet!

Myndigheten har granskat vår Yrkeshögskola, vilken bestod av en djup och bred genomlysning av verksamheten med tonvikt på totalt sju områden och 11 bedömningsområden. ”Myndigheten bedömer att utbildningen i hög grad uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet” Det är ett lagarbete så därför bugar vi, bockar, niger och tackar varmt och innerligt våra […]

Jämn fördelat!

I våra studerandegrupper, i Creando och i näringslivets representation avseende vår utbildning Processoperatör-Drifttekniker har vi en jämn könsfördelning – det är inte bara spännande, det är också unikt! Vad kan tänkas vara receptet bakom det? Vi tror på representation, dvs vi har en jämn könsfördelning i Bolag och bland utbildarna. Vi tror också att den representationen […]

16 mars 15:30 delta i digitalt informationstillfälle

Creando presenterar utbildningen processoperatör-drifttekniker vid den digitala utbildningsmässan ”Utbildning för Framtiden”. Den 16 mars kl 15:30 finns vi på plats via länk för att dels berätta och dels svara på just era frågor om vår utbildning.  Deltar i informationen gör representanter från Creando, vår ledningsgrupp samt  studerande. Det är ett strålande tillfälle att utmana myter, farhågor […]

Premiär för Processoperatör Grund!

Den 29/3 startade vi vår korta yrkeshögskoleutbildning till processoperatör inom skogsindustrin. Den pågår i 38 veckor med 50% studietakt, för att kunna kombinera jobb med studier. Är du också intresserad? Nästa start är planerad till hösten 2021, håll utkik mer information kommer till sommaren!

Rulla till toppen