Valideringstester

Om du inte uppfyller behörighetskraven för matte, kemi eller fysik kan du göra våra valideringstester. På vår lärplattform har vi valideringstester som innehåller ett slumpvis urval frågor av olika slag från Matte, Kemi 1 och Fysik 1 på gymnasiet. Testet täcker inte allt utan bara de delar som du kommer att behöva för utbildningen till Drifttekniker – Processoperatör. Du får öva genom att göra testerna du behöver så många gånger du vill.
 

För att det skall ge dig behörighet till utbildningen måste du klara valideringstestet/testerna när någon övervakar att det är du som gör det och att du inte får hjälp av andra eller söker information på internet eller i böcker. 

Har du frågor? 
Kontakta Tomas  
076-677 19 41, tomas@creando.se 

valideringstester