Svenska med yrkesinriktning

Har du annat modersmål än svenska och behöver extra stöd för din yrkesroll?
Du som blivit antagen till en utbildning och har behov av svenska med yrkesinriktning ska ta kontakt med oss. Det kan du göra i samband med antagningen eller under utbildningens gång. Vi kan också vara den som tar initiativ till att bedöma ditt behov.

Därefter gör vi som utbildningsanordnare en bedömning av dina behov och vi skriver tillsammans en studieplan. Sedan ska planen godkännas. Studieplanen kommer att vara direkt kopplad till dina individuella behov och arbetsmarknadens krav på yrkesinriktade språkkunskaper.

Mer information

Svenska med yrkesinriktning