Anpassade studier

Du som har en konstaterad funktionsnedsättning kan få stödåtgärder under utbildningen, så kallat särskilt pedagogiskt stöd.

Vi som utbildningsanordnare ansvarar för att en utredning görs där vi tillsammans kommer fram till vilka stödåtgärder du som studerande behöver för att nå utbildningens mål. Utbildningsanordnaren ansöker därefter om utökat statsbidrag hos myndigheten för yrkeshögskolan.

Att tänka på

  • När du blivit antagen till en utbildning och vet att du kommer att behöva särskilt pedagogiskt stöd – ta kontakt med oss i ett tidigt skede för att informera om vilka insatser som kan behövas i dina studier.
  • Du behöver ha ett underlag som bekräftar den funktionsnedsättning som leder till ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.


Mer information

Anpassade studier