Distansstudier på heltid

Distansstudier på heltid innebär en stor frihet men också ett stort ansvar. Du ansvarar själv för din studietid och det är upp till dig själv att hålla disciplin i studierna. När du ska studera väljer du själv, men du behöver alltid vara uppdaterad på aktuella datum för träffar/inneveckor, tentor, uppgifter, rapporter osv. Vår utbildning är på heltid och för att kunna ta till sig utbildningen på ett bra sätt innebär det ca 40 timmar studier per vecka. Om du väljer att jobba under tiden du studerar måste du själv ta ansvar för vad det innebär för dig.

Studierna bedrivs online via vår lärplattform eFront där du hittar allt kursmaterial, laddar upp rapporter och inlämningsuppgifter samt deltar i forumdiskussioner. På eFront hittar du också kontaktuppgifter och olika policydokument som du kan tänkas behöva under din studietid.

För att kunna ta del av undervisningen behöver du en dator och internet.

Utbildningen innehåller tio obligatoriska träffar/inneveckor på din valda studieort.

Den studerande ordnar själv sin LIA-plats i samråd med utbildningsledaren. Den studerande måste vara förberedd på att LIA kan förläggas på annan ort än studieorten och att skiftgång är vanligt förekommande. Utbildningsledningen rekommenderar att alla utförda kurser är genomgångna med godkänt resultat innan LIA-perioden inleds. Utbildningsledningen kan inte garantera att LIA-plats ordnas enligt den studerandes önskemål.

Sjukfrånvaro anmäls till utbildningsledaren via e-post eller telefon. Utbildningen har inget närvarokrav men vid inneveckorna är det obligatorisk närvaro. Eventuell frånvaro sker helt på den studerandes ansvar.

Utbildningarna är studiemedelsberättigade.
www.csn.se

Creando har sin unika kurslitteratur som tillhandahålls av skolan. Det förkommer även annan litteratur som den studerande anskaffar själv. All litteratur bekostas av den studerande och kan köpas in under utbildningens gång.

Distansstudier på heltid