Drifttekniker-Processoperatör

Yrkeshögskoleutbildning 2 år Distans

Industrin behöver dig. Och du behöver oss.

Industrins behov av Drifttekniker-Processoperatörer är stort. När du studerar hos oss utbildas du av lärare som har nära samarbete med industrin. Vi gör det vi är bäst på även för dig – ser till att du får en bra utbildning som leder till jobb. Vår egen kurslitteratur och vårt unika upplägg ger resultat: Omkring nio av tio av våra studenter blir examinerade och får jobb.

Gör slag i saken. Börja studera. Pappers- och massaindustrin, kemiska industrin och kraft- och värmeindustrin längtar efter dig.

Ett bra jobb som Drifttekniker-Processoperatör väntar. Du får heltidsanställning, vet ditt schema långt i förväg och får ersättning för övertid och obekväm arbetstid. Genom att arbeta i skift kan du förena familj, fritidsintressen och resor med möjligheter att utvecklas i arbetet.

Yrkesrollen. Tillsammans med dina kollegor i skiftlaget arbetar du som Drifttekniker-Processoperatör med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla så väl process som produkt.

Utbildning på distans. Varje ny delkurs börjar med en introduktionsvecka då du studerar med klasskompisar på din valda studieort. Första året är det sju introduktionsveckor och år två tre stycken.  Resterande tid är du hos arbetsgivare på LIA eller studiebesök och majoriteten av tiden studerar du på din hemort.

Ansökan för utbildningsstart 29/8 2022, är öppen! Välkommen med din ansökan. 

Ansök här för Sundsvall >>>
 
kunder